BLINC B.V. (BLINC) levert diensten waarmee persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Op de website https://blinc.cleaning en op overige aan de diensten verbonden websites worden ook cookies geplaatst. Wij respecteren uw privacy en de persoonsgegevens die wij van u verzamelen worden vertrouwelijk behandeld. We zullen uw persoonsgegevens dan ook enkel in overeenstemming met de privacywetgeving verwerken.

1.     Doeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot onze websites en/of onze diensten en het gebruikmaken hiervan;
 • het uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening;
 • het opnemen van contact met u, indien hierom wordt verzocht;
 • het versturen van periodieke nieuwbrieven;
 • contact opnemen i.v.m. wijzigingen in de diensten, voorwaarden, etc.;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze websites en het verbeteren en evalueren van onze website en diensten.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u zijn aangegaan of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

2.     Persoonsgegevens

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden:

 • NAW gegevens;
 • naam (voornaam, tussenvoegsel en achternaam);
 • de naam van de organisatie waarvoor u werkt (indien van toepassing);
 • BTW nummer;
 • KvK nummer;
 • betaalgegevens;
 • functie;
 • e-mailadres;
 • inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord);
 • telefoonnummer(s)/Skype handle(s) (indien van toepassing);
 • IP-adres;
 • cookie ID;
 • technische gegevens (voor zover deze gegevens herleidbaar zijn tot u);
  • bijvoorbeeld het soort apparatuur, besturingssysteem en de internetbrowser die u gebruikt);
3.     Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Identificerende betaalgegevens, zoals een bankrekeningnummer en de daaraan gerelateerde transacties, worden tien jaar bewaard als onderdeel van de administratieve bewaarplicht.

4.     Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet moeten of mogen. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze websites of diensten kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

5.     Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is middels een gebruikersnaam en wachtwoord en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken wij gebruik van encryptie ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie.

6.     Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies waarbij een klein tekstbestand bij uw bezoek aan onze website naar uw computer, tablet en/of mobiel wordt gestuurd en opgeslagen. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld kunnen cookies worden geplaatst.

Wanneer u een van onze websites voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Door op ‘Cookies accepteren’te klikken, geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Op onze website en app worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 • het voor u mogelijk te maken om een pagina te e-mailen, te printen of om te delen via sociale netwerken (sociale media cookies).
6.1.  Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website en/of app goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er, bijvoorbeeld, cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen of om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website en/of app kunt bekijken en gebruiken.

6.2.  Analytische cookies

Verder maken wij gebruik van cookies om inzichten te verkrijgen in het gebruik van onze website, en om deze aan de hand van deze inzichten te verbeteren en hiermee het gebruiksgemak te verhogen. Hiervoor gebruiken wij de cookies van Google Analytics.

Wij gebruiken Google Analytics zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de Privacy Policy van Google.

6.3.  Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

7.     Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is enkel van toepassing op de websites en diensten van BLINC en niet van derden die door middel van links met onze app en/of website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

8.     Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website en in onze app worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om onze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen om deze wijzigingen ook apart aan te kondigen via een geschikt kanaal.

9.     Uw wettelijke rechten

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door een e-mail te sturen naar info@blinc.cleaning.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

Verder willen wij u erop wijzen dat u een aantal wettelijke rechten heeft. Zo kunt u:

 • uitleg krijgen van ons over welke persoonsgegevens wij precies van u verwerken en op welke manier wij dat doen;
 • inzage krijgen in de persoonsgegevens die wij van u hebben;
 • eventuele foutieve persoonsgegevens laten corrigeren;
 • (verouderde) persoonsgegevens laten verwijderen;
 • uw toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken; en
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van de persoonsgegevens.
10.  Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contactopnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

11.  Contactgegevens

Mocht u verder, na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Bedrijf: BLINC B.V.
KvK: 73125474
Adres: Binckhorstlaan 36 – Ruimte C2.76, 2516BE Den Haag
E-mailadres: info@blinc.cleaning

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 20 januari 2018.